Najveća esports partnerstva u 2023. godini – 1. deo

Esports se razvija iz godine u godinu. Prihodi od esporta su znatno manji od troškova za mnoge kompanije, i postoji shvatanje da industrija mora postati manje zavisna od prihoda od sponzorstava. Ekonomski pad, u kojem su brendovi smanjivali budžete, takođe je…