Vlada Velike Britanije želi da industrija igara sama reši problem sa loot kutijama

    Vlada Velike Britanije je rekla da industrija igara mora učiniti više da zaštiti ranjive igrače od loot kutija i da „neće oklevati“ da razmotri zakone ako kompanije ne preduzmu dovoljne mere kako bi zaštitile igrače. Poziv za dokaze o loot…