Artifact – Otkrivene su nam još 2 nove karte

Artifact – Otkrivene su nam još 2 nove karte

Kao što smo i očekivali, Artifact je nastavio trend da nam svakog dana prikaže bar jednu novu kartu. Juče su nam prikazali novu heroj kartu i novog kripa.

Prvu kartu koju su nam sinoć predstavili je Legion Standard Bearer. To je crvena krip karta koja košta 4 mane. Na ovoj karti vidimo Satyra koji se izgleda pridružio bronzanoj legiji. Sa obzirom da je njegov posao da nosi zastavu, on nema nikakav attack power, ali zato je njegov efekat daje kartama oko njega +4 attack powera. Ovo će biti uncommon karta.

Druga karta koju su nam prikazali je Lich. Crna heroj karta od 5 AP i 9 helta. Njegova premium ability karta će naravno biti chain frost. Karta koja će koštati 7 mane i nanositi 3 dmg-a određenoj jedinici, nakon čega će se taj efekat ponoviti još sedam puta. Njegov aktivni abilty efekat je sacrifice, pomoću koga ćete moći za 2 mane da žrtvujete svoju jedinicu da bi izvukli novu kartu, a ukoliko ta karta ima 6 ili više AP-a, vući ćete 2 karte. Lich je rare karta.

Related Articles